X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آشنایی با قرارداد آتی سکه بهار آزادی(طرح امام خمینی)
یکشنبه 10 آبان‌ماه سال 1388
مشخصات قرارداد آتی سکه طلا تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره)


 نوع قرارداد:سکه طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی (ره(

اندازه قرارداد آتی: 10 سکه

استاندارد تحویل: براساس استاندارد بانک مرکزی با عیار 900 در هزار با وزن۱۳۳/8گرم

ماه قرارداد آتی: ما ه های اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی، اسفند)حداکثر دوره قرارداد یک ساله  می باشد(

حد نوسان قیمت روزانه: حداکثر تا 3 درصد با توجه به قیمت تسویه روز قبل

دوره معاملات: از تاریخ مندرج در اطلاعیه معاملاتی قرارداد تا 5 روز قبل از تاریخ انقضای قرارداد

تاریخ تحویل: از اولین روز کاری پس از آخرین روز معاملات تا پایان ماه قرارداد

محل تحویل : اتاق پایاپای بورس یا محلی که توسط بورس تعیین  می شود.

حداقل تغییر قیمت سفارش: 1,000 ریال برای هر سکه(10000ریال برای هر قرارداد(

وجه تضمین اولیه: ۲۰۰۰۰۰۰ریال

حداقل وجه تضمین60 :درصد وجه تضمین اولیه

حداکثر حجم هر سفارش: حداکثر تا10 قرارداد

واحد قیمت: ریال برای هر سکه

کارمزد معاملات: 10,000 ریال بورس و 10,000 ریال کارگزار از بابت معامله هر قرارداد (بابت هر موقعیت باز)

کارمزد تسویه نقدی در دوره تحویل 50,000 :ریال بابت هر قرارداد

ساعات معامله: ساعات معاملاتی مجاز از ساعت 10 الی 17 هرروز؛ متناسب با شرایط بازار و اعلام در اطلاعیه معاملاتی) به گونه‌ای که از ساعت 10 صبح تالار آماده دریافت پیشنهادات است اما به صورت رسمی از ساعت 15/30 تا 17 معامله صورت می‌گیرد.)

نماد کالاXX)  GCXXYY :علامت اختصاری ماه قرارداد و YY سال(

پیش پرداخت تحویل 25 : درصد ارزش دارایی تعهد شده

سقف مجاز موقعیت های معاملاتی باز:

1-کارگزار: بر اساس تضامین توسط بورس اعلام می شود.

2- اشخاص حقیقی: 100 قرارداد (1000سکه (

3-اشخاص حقوقی: اتخاذ موقعیت معاملاتی باز تا میزانی که مجموع وجوه تضمین اولیه پرداخت شده،حداکثر به میزان 10 درصد سرمایه ثبت شده آ نها باشد.

جریمه ها:

1-جریمه عدم ارائه گواهی آمادگی تحویل از سوی فروشنده: یک درصد ارزش قرارداد؛ در صورتیکه قیمت بازار نقدی دارایی پایه از قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی بیشتر باشد تفاوت این دو نرخ به نفع خریدار از فروشنده اخذ می شود.

2-جریمه عدم واریز پیش پرداخت تحویل توسط خریدار: یک درصد ارزش قرارداد؛ در صورتیکه قیمت دارائی پایه در بازار نقدی پائین تر از قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی باشد، تفاوت این دو قیمت به نفع فروشنده از خریدار اخذ می شود.

3-جریمه عدم واریز باقی مانده مبلغ قرارداد جهت تحویل : یک درصد ارزش قرارداد

سایر شرایط:

مبنای تحویل کالا، سکه ضرب آخرین سال می باشد. امکان تحویل کالا برای سکه های ضرب شده سایر سالها به غیر از سکه ضرب آخرین سال، براساس پرمیوم تعیین شده توسط بورس وجود دارد.

مجموع موقعیت های معاملاتی باز کل بازار برای این قرارداد حداکثر به میزان مجموع سکه های طلای تمام بهار آزادی طرح امام خمینی)ره( ضرب شده می باشد.