X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آشنایی با قرارداد آتی سکه بهار آزادی(طرح امام خمینی)
یکشنبه 10 آبان‌ماه سال 1388
فرآیند اتخاذ موقعیت توسط مشتری (فرآیند ثبت سفارش)


انتخاب نوع موقعیت؛حجم سفارش؛نوع سفارش؛اعتبار سفارش و...  

به همراه چارت ثبت سفارشات در تالار معاملات توسط کارگزار.

-پس از در یافت کد معاملاتی و افتتاح حساب مشتری در مورد مشخصات سفارش خویش تصمیم می گیرد :

الف-انتخاب قرارداد(که در اینجا 10سکه بهار آزادی طرح امام است)

ب-انتخاب ماه قرارداد که می تواند یکی از ماههای دی،اسفند،اردیبهشت،تیر،شهریور،آبان باشد.

ج-انتخاب نوع موقعیت که با توجه به تحلیل از آینده بازار می تواند یکی از حالات خرید یا فروش باشد.

د- انتخاب حجم سفارش ( سقف مجاز موقعیت های باز برای اشخاص حقیقی100قرارداد و برای افراد حقوقی10% سرمایه ثبت شده آنها می باشد.)

ه-انتخاب نوع سفارش:

ü      سفارش در قیمت معین(سفارشی است که باید در قیمت تعیین شده یا بهتر معامله شود.)

ü      سفارش به قیمت بازار( سفارشی است که باید با قیمت بازار معامله شود.)

ü      سفارش جلوگیری از زیان( سفارشی است که در صورت رسیدن قیمت بازار به یک قیمت مشخص، اجرا می شود.)

و-انتخاب اعتبار سفارش

ü      اعتبار روزانه:اعتبار تا پایان روز معاملاتی ثبت سفارش

ü      اعتبار جلسه معامله :اعتبار تا پایان جلسه معاملاتی ثبت سفارش

ü      اعتبار همه یا هیچ: اجرای سفارش به شرط انجام تمام آن و درغیر این صورت حذف سفارش

ü      اعتبار تا زمان ابطال  :اعتبار تا زمان حذف سفارش

ü      اعتبار تا زمان تعیین شده :اعتبار تا زمان تعیین شده در سفارش

ز-تعیین قیمت سفارش

حداکثر تغییر مجاز برای سکه طلا3%نسبت به قیمت تسویه روز قبل می باشد.ضمناً حداقل تغییر برای یک قرارداد 1000ریال می باشد.

2- واریز وجه تضمین اولیه به حساب عملیاتی نزد بورس با توجه به میزان قرارداد.

3- پر کردن فرم ثبت سفارش نزد کارگزاری.

4- کارگزار مکلف است قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واریز " وجه تضمین اولیه" به "حساب

عملیاتی مشتری" را احراز نماید. در غیر اینصورت مسئولیت پرداخت وجه تضمین اولیه با کارگزارخواهد بود.

پس از احراز هویت و دریافت سفارش کارگزار سفارش را با قید دقیقه و ساعت ثبت می کند.

*اگر مشتری از قبل تعهد باز داشته باشد نباید ودیعه او از حد مجاز کمتر شود)محدودهcall margin)،در غیر اینصورت باید حساب خود را شارژ نماید یا موقعیتی معکوس جهت بستن موضع خود بگیرد.(رفعcall margin)

*سیستم چک می کند که مشتری به اندازه  اتخاد موقعیت باز جدید وجه داشته باشد.

*اگر در بازار سفارشی در مقابل سفارش مورد نظر وجود داشته باشد معامله انجام می شود.